pravák či levák

Jsou psi leváci nebo praváci? Čeští vědci zjistili, že se dají dělit spíše na severáky a jižáky

Mohlo by mít magnetické pole Země vliv na lateralitu, tedy přednostní užívání některého z pohybových či smyslových orgánů u psů? Tuto otázku si položili vědci z České zemědělské univerzity v Praze a z University Duisburg-Essen z Německa. A našli na ni odpověď.

Výsledky jejich výzkumu uveřejnil vědecký časopis Plos One 25. září 2017.Vědci testovali 25 psů, 14 různých plemen v 31 lokalitách České republiky a Německa. Testování probíhalo v různých podmínkách po dobu několika měsíců. Psi volili mezi dvěma shodnými miskami se stejnou potravou, které byly umístěny nalevo a napravo od psa a byly otáčeny tak, aby jejich umístění postupně vystřídalo všechny světové strany.

Psi si z dvojice misek spontánně vybrali vždy jednu z nich. Někteří psi se při experimentu projevili jako pravostranní, někteří jako levostranní, ale většina z nich se projevila jako ambilaterální, tedy nepreferující levou ani pravou stranu.

Psi táhnou na sever

Překvapivým objevem byl tzv. „tah na sever“. Malá a střední plemena, feny a starší jedinci při výběru ze dvou misek umístěných severním a východním směrem upřednostňovali „severní“ misku, bez ohledu na to, zda byli „praváci“ nebo „leváci“. Naopak mladí jedinci a psi (samci) upřednostňovali výběr misek podle své laterality bez ohledu na umístění misek podle světových stran.Lateralita je nenáhodná a předvídatelná schopnost živočichů upřednostňovat při různých činnostech levou či pravou stranu těla (obdoba „leváctví – praváctví“ u člověka). U lidí je intenzivně studována a popsána, rozšířeným jevem je pravděpodobně také u zvířat.

Například u psů existuje řada experimentů, při kterých jsou psi úspěšně testováni na schopnost motorické laterality, tedy použití levé či pravé tlapky při testovaných činnostech. Bez povšimnutí vědců však nezůstává ani předpokládaná schopnost zvířat vnímat magnetické pole Země (tzv. magnetorecepce).

Nenáhodnost tohoto psího chování významně zapadá do „magnetického“ smyslu zvířat, který vědci po celém světě popisují jako magnetosenzitivitu nebo magnetorecepci.

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2252449-jsou-psi-levaci-nebo-pravaci-cesti-vedci-zjistili-ze-se-daji-delit-spise-na-severaky-a

O autorovi

Zajímavé články

Nový animal box, šance pro zraněná zvířata

První záchranný SOS animal box otevřeli na podzim tohoto roku v Karlovarském kraji. Jedná se o další způsob, jak zvířatům v nouzi pomáhat. Nebo je to jen další šance pro lidi, kam můžou odložit nechtěná zvířata?

kvido_titulni_clanek

Já, Kvído…

Jsem malý, černý a nosím červený obojek. Jsem jeden z nich a stále hledám. Co? To, co moji kamarádi. To, co všichni pejsci. Svoji milující rodinu, která mě bude chránit a která se mnou bude pomáhat. Kdo jsem? Přece Kvído…

19956974_1383135955097229_8859722935133835032_o

Kostřičky z Březolup / Dočasky.cz

Organizace Dočasky.cz v červenci zachránila smečku 6 psů od nezodpovědné majitelky před vyhladověním!

Pomáháte s námi nákupem
na našem E-shopu.

Odznak kvido
Nahoru