Patrně každý dobře dostupný zdroj, především ty české mnou pročtené, uvádí, že se psi zkrátka bojí bouřky (hlavně tedy hromů), protože neví a nechápou, co se děje. Psi prý vnímají hlasitý zvuk jako něco ohrožujícího. To, že se psi bojí pouze hromů, si myslí i většina majitelů psů. Je to pro ně zkrátka hlasitý děsivý zvuk, který neznají. Dokonce jsem se dočetla, že psi se bojí hlasité bouřky proto, že v minulosti zažili nějakou zlou událost. Avšak studie několika vědců a veterinářů naznačuje, že rozrušující zvuk hromu je jen malou částí toho, co vše psa na bouřkách zneklidňuje.  Téma psi a bouřky je také oblíbeno na mnoha diskuzích. Všude se však dočtete především rady, např.: Nelitovat! Podejte Bachovy esence na zklidnění! Použijte terapii na uklidnění! Rady možná dobré, ale možná taky ne. Abychom vůbec mohli radit, musíme opravdu vědět, proč se psi bouřky bojí. Možná nám bude stačit jen tento úkaz pochopit. Takže pojďme vyvrátit další mýtus (zdroje, kde jsem našla výše popsané informace, jsem zde raději neuvedla).

Dr. Nicholas Dodman, autor mnoha studií a knih a ředitel oddělení etologie zvířat (Animal Behavioral department) na Cummings School of Veterinary Medicine na Tufts University, říká, že při bouřkách mohou psi zažít četné statické výboje elektřiny na jejich kůži. To zřejmě vysvětluje, proč se psi mají tendenci schovávat do místností a míst, které jsou uzemněny. Tento fakt potvrzují i jiné studie. Pocit nepohodlí psa během bouřky tedy začíná mnohem dřív, než pes slyší první hrom. Kožešinová zvířata dokáží do srsti velmi dobře pojmout elektrický náboj vyvolaný bouřkou. Ten pak může vyvolat otřesy, které jsou zvířatům nepříjemné, a proto mají tendenci vyhledávat bezpečná útočiště jako sklepy, vany a často i další uzavřené prostory. Pamatujete, kde se Cooper schovával? Ano, v koupelně, u vany. Kéž bych začala pátrat dříve, s radostí bych mu do ní pomohla.

Právě vana (ne plechová volně stojící) je totiž vhodné místo pro pobyt psa před, během a po bouři. Pes totiž nějaký čas po bouřce může stále vnímat její účinky. Akrylátové i smaltované (oba materiály vedou statickou elektřinu) vany by měly vybít statickou elektřinu z kožichu psa, navíc jsou vany dle ČSN norem izolovaně ukládány příp. uzemněny, a tím všeobecně považovány za bezpečné. To je pravděpodobně ten důvod, proč psi instinktivně vanu před bouří vyhledávají.

Díky výzkumu Dodmana doporučila Martha Stewart svým čtenářům, aby psům během bouřky drhli srst antistatickými ubrousky do sušičky (dryed sheets). Tak se minimalizuje účinek statické elektřiny.  Martha se zmiňuje, že tato metoda pro odbourání strachu a úzkosti při bouřce funguje v padesáti procentech případů, a to už stojí za zkoušku, nebo ne? Řešení pomocí těchto ubrousků je velmi kontroverzní téma, protože mohou obsahovat nežádoucí chemikálie. Nicméně se odborníci shodují, že pokud je tato metoda použita zřídka a jsou použity hypoalergenní ubrousky, tak se dá považovat za bezpečnou. Dokonce Dr. Marthy Becker z Vetstreet to přímo doporučuje. „Při použití buďte však opatrní a srst jimi jemně přejíždějte a ubrousky nepoužívejte v případě, že se pes ze stresu olizuje.“ dodává Becker. Další radu nám poskytl opět Dr. Dodman. Antistatické vesty pro psy prý mohou taky pomoci uklidnit psa při bouřce. V jeho studii (viz zdroje) popisuje vesty jako efektivní při panické hrůze z bouřek u psů. Dalším řešením jsou i tzv. anxiety wrap oblečky, které svým tlakem uklidňují psa.

Statický náboj navíc dobře vzniká za předpokladu, že je nízká vlhkost vzduchu. Cooper tedy neběžel do koupelny, protože je temná a zapadlá. Ne, bylo to proto, že jsem se před bouřkou sprchovala, a tak jsem zvýšila vlhkost vzduchu a snížila možnost pohybu statického náboje, čímž zde Cooper necítil výboje v jeho srsti.

 Nepohodlí psa způsobuje STATICKÁ ELEKTŘINA!stažený soubor (1)

K úplnému pochopení tohoto chování nám však poznatek o statické elektřině nestačí, musíme se dozvědět mnohem víc. Co je vlastně strach a proč ho živočichové pociťují?

Strach je přirozená reakce na ohrožující situaci. Jedná se tedy o normální reakci organismu na hrozící nebezpečí. Strach ovšem může eskalovat až do stavu úzkosti, což už je složitá emoce skládající se ze strachu, zlé předtuchy, obavy, což představuje pro jedince maladaptivní chování*, neboli chování nežádoucí, které poškozuje kvalitu života. Takže mít strach je přirozené, ale jakmile se pes začne bát, že se bude bát, tak už trpí úzkostí. Už Vám to dává smysl? Takže pes se začal bát bouřky, protože se díky evoluci jeho organismus naučil, že mu může jít o život a je tedy lepší bouři přečkat někde v bezpečí. Naši praprapředkové to dělali stejně a v bouřce nechodili lovit, ale přečkali ji v bezpečí jeskyně. A ti, již strach z bouřky necítili, měli mnohem menší šanci na přežití, protože bouřka je stále nebezpečná, i když v dnešním moderním světě jsme před ní celkem dobře chráněni.

Pojďme si tedy zesumarizovat informace. Pes zažívá nepříjemné pocity ještě předtím, než slyší hrom, a to díky elektrickým výbojům na jeho kůži. Tyto pocity ho nutí najít vhodné nevodivé místo, které ho uchrání nejen od nepříjemného pocitu, ale také od uhození blesku. Blesky a hromy v psovi umocňují pocit strachu proto, aby zůstal na bezpečném místě, dokud bouřka nepřejde. U psů je tedy strach z bouřky normální reakcí. Ta spustí ve psovi zmiňované pochody. Někteří psi dokonce před bouřkou štěkají.  Štěkání obsahuje informace o vnitřním stavu psa nebo o vnějším prostředí a lidé by měli být schopni si štěkání přeložit. Pokud tedy víte, že se blíží bouřka a váš pes začne štěkat nebo začne být neklidný, snaží se nám sdělit: „Pozor, měli bychom se jít na chvilku schovat, já ti dám znamení, kdy bude venku bezpečno.“ nebo „Neomezuj mne, musím si najít vhodný úkryt.“ To co nám chce pes štěkáním sdělit, si zkrátka každý musí přeložit individuálně.

My bychom měli začít jednat nebo naopak nejednat vůbec.

ZAJÍMAVOST: Hrůza z bouřek u psů má dokonce svůj název, a to canine thunderstorm phobia (ThP). Psi při této fobii zažívají úzkost, projevují se vokalizací, slintají, zrychleně dýchají, třesou se, schovávají se. Fobie může u psa způsobit i stav sebepoškozování.

Samozřejmě jsou psi, kteří se bouřky absolutně nebojí. Pokud se nad danou problematikou hlouběji zamyslíme, takoví jedinci by s ohledem na evoluci měli mnohem menší šanci na přežití, než ti z bouřky vystrašení. Náš bojácný pes je vlastně ten normální 😉

*maladaptivní chování – s tímto chováním se spojují některé chemické látky v mozku. Kortizol je spojen s pocity stresu. Hladiny kortizolu v krvi a slinách jsou proto laboratorním měřidlem tohoto stavu.

http://www.hundo.cz/proc-se-nekteri-psi-boji-bourky/ – autor článku

ZDROJE: