Toxoplasmóza – reálné riziko a prevence

V tomto článku se budu zabývat onemocněním zvaným toxoplasmóza, a to z pohledu na riziko pro člověka, konkrétně těhotné ženy. Toxoplasma je schopna, po infekci matky, proniknout přes placentu do vyvíjejícího se plodu a způsobit postižení dítěte, předčasný porod nebo potrat.

Jde je známou zoonózou, tedy nemocí přenášenou ze zvířete na člověka. Původcem tohoto onemocnění je kokcidie Toxoplasma gondii. Napadá kočkovité šelmy, které představují definitivního hostitele, i většinu teplokrevných živočichů včetně člověka, kteří jsou mezihostitely.

Toto riziko se samozřejmě nesmí podceňovat, na druhou stranu však není nutné okamžitě chovanou kočku odvážet do útulku nebo vyhodit na ulici. V následujících odstavcích krátce shrnu způsob, jakým se parazit množí a dostává do prostředí, možnosti infekce člověka a kroky, které by měla každá těhotná žena podniknout v případě, že chová kočku, nebo s nimi přichází do kontaktu.

Vývojový cyklus, aneb jak Toxoplasma žije

Znalost vývojového cyklu parazita je důležitá proto, abychom si uvědomili, odkud hrozí člověku riziko nakažení. V těle kočkovitých šelem prodělává parazit celý vývojový cyklus, ve střevě se tvoří pohlavní stadia parazita a nakonec s trusem odcházejí tzv. oocysty a kontaminují okolní prostředí. Jiná zvířata (např. pes) a člověk se nakazí pozřením oocyst, v jejich buňkách se parazit množí a tvoří cysty, ale nedochází u nich ke střevní fázi vývoje a tvorbě oocyst. Z toho vyplývá, že nakažený pes ani člověk nemůže být pro nás zdrojem infekce (v jiných kulturách, kde se běžně konzumuje psí maso, ovšem riziko hrozí). Nakazit se člověk může pozřením nedostatečně tepelně upraveného masa hospodářských zvířat, která byla nakažena nebo i konzumací syrového kozího mléka.

U koček probíhá onemocnění ve většině případů asymptomaticky (tzn. bez příznaků). Akutní infekce se projeví horečkou, zvětšením mízních uzlin, zánětem mandlí, průjmem, dušností, příznaky postižení centrální nervové soustavy. Záleží na odolnosti organismu, vážný až letální průběh pozorujeme u koček s poruchou imunity (např. u FIV nebo FeLV infekce, terapie kortikosteroidy atd.). Nakažená kočka vylučuje oocysty v trusu až 3 týdny. Poté se vytváří imunita (protilátky v krvi zvířete), a pokud se kočka v budoucnosti znovu nakazí, k vylučování oocyst už nedojde, není tedy infekční pro člověka.

U ostatních teplokrevných zvířat a u člověka probíhá onemocnění většinou také asymptomaticky a přechází do chronické latentní (skryté) infekce. V tkáních a orgánech se tvoří pseudocysty (obsahují rychle se množící stadia, jde o akutní fázi onemocnění), které praskají a uvolněná stadia kokcidie napadají další buňky, a pravé tkáňové cysty (obsahují pomalu se množící stadia, jde o chronickou fázi onemocnění). Závažný až letální průběh pozorujeme opět jen u jedinců s narušeným imunitním systémem (např. u klinické formy AIDS u lidí), těžký imunosupresivní stav „probudí“ latentní infekci a ta přejde do akutní formy. Riziko hrozí také těhotným ženám.

Toxoplasma a těhotenství

Pokud jde o primární infekci ženy, tak se Toxoplasma (tachyzoiti) dostává přes placentu (tzv. transpacentární přenos) do vyvíjejících se buněk plodu. Samotná matka prodělává onemocnění většinou bez příznaků. Infekce v 1/3 těhotenství způsobí potrat nebo narození morfologicky/mentálně postiženého dítěte (tzv. kongenitální = vrozená toxoplasmóza). Pokud dojde k infekci v pozdějším stadiu těhotenství, může se u dítěte projevit postižení až v průběhu dospívání nespecifickými poruchami centrálního nervového systému a postižením očí.

Riziku transpacentárního přenosu jsou vystaveny matky, které v dřívější době nebyly nakaženy toxoplasmou, a tudíž nemají vytvořené protilátky. Ženy, které v minulosti prodělaly onemocnění, mají vytvořené protilátky a riziko infekce plodu u nich nehrozí. Proto se standardně provádí vyšetření krve těhotných žen, kde na základě hladiny protilátek lékař pozná, setkala-li se žena v průběhu života s parazitem, je-li klinicky nemocná a musí podstoupit léčbu, nebo se s parazitem nikdy neviděla a v krvi nemá žádné protilátky.

Jak se vyvarovat infekce Toxoplasmou

Ženě bez protilátek v krvi hrozí riziko klinické toxoplasmózy, proto by měla pečlivě dbát na prevenci nakažení touto kokcidií. Ta spočívá v běžné hygieně, omezení kontaktu s kočkami (především kočky venkovní a ty, u kterých neznáme zdravotní stav, např. kočky z útulku nebo z ulice) a v nepřijímání syrového nebo nedostatečně tepelně upraveného masa (tatarák apod.).

Zásady:

 1. Veškerou zeleninu a ovoce ze zahrádky pečlivě omýt.
 2. Při práci na zahrádce, záhonech apod. používat rukavice, nezanést si hlínu do obličeje a důsledně se po práci umýt.
 3. Omezit kontakt s venkovní kočkou, která může mít oocysty na tlapkách i jinde na těle, protože je péčí o srst roznese.
 4. Starost o kočičí záchodek nechat na jiných členech rodiny.
 5. Teoreticky i pes, který se vyválí v kontaminovaném písku apod., může být rizikem. Oocysty se však na jeho kožichu neudrží dlouho. Zaneřáděného psa, který má tendenci se válet v různých podezřelých věcech, proto hned umyjeme.
 6. Nejíst syrové/nedostatečně tepelně upravené maso, pokud je však chuť na tatarák nepřekonatelná, tak devitalizovat potencionální cysty v mase jeho zmrazením na -18°C po dobu 3 dnů.
 7. Doporučuje se nechat chovanou kočku vyšetřit (sérologické vyšetření krve na průkaz protilátek, parazitologické vyšetření trusu na přítomnost oocyst).
 • pokud jsou v trusu nalezeny oocysty, znamená to, že kočka prodělává infekci, a je nutno ji separovat od těhotné ženy a provést náležitou terapii. Kočce se podávají léky, které zastaví produkci oocyst, následně se provede kontrolní vyšetření trusu a případně se léčba zopakuje.
 • pokud v trusu oocystu nejsou, znamená to, že je kočka zdravá nebo je onemocnění teprve na začátku
 • nepřítomnost protilátek značí, že se kočka nedostala do kontaktu s Toxoplasmou nebo je onemocnění teprve na začátku a protilátky se ještě nestihly vytvořit, proto se odebere vždy tzv. párový vzorek krve za 14 dní.
 • pokud jsou hladiny protilátek nízké a v druhém vzorku krve se signifikantně nezvýšily, znamená to, že kočka v minulosti prodělala onemocnění a teď už není pro těhotnou ženu riziková.
 • pokud se protilátky v druhém vzorku krve signifikantně zvýšily, znamená to, že je kočka klinicky nemocná a pro těhotnou ženu riziková.

Kočku, kterou chováme striktně doma (indoor), můžeme spolehlivě od infekce uchránit dodržováním hygienických pravidel a podáváním dostatečně tepelně upraveného masa/orgánů. Kočky chované volně venku (outdoor) jsou každodenně vystaveny riziku infekce, loví kořist, která může mít v těle cysty, a všude možně se potulují. Koťata se většinou nakazí pozřením kořisti přinesené matkou, za několik dní začnou trusem odcházet oocysty a následně se vytvoří imunita.

Závěrem

Prevalence (výskyt) toxoplasmózy je v ČR poměrně vysoká jak u koček (především venkovních), tak u lidí. Pokud těhotná žena dodrží výše uvedená pravidla, je možnost nákazy minimální. Je dobré problém detailněji probrat se svým lékařem a veterinářem, kteří vám poskytnou podrobnější informace.

Pro zajímavost

K transplacentární infekci plodů dochází nejen u člověka, ale také u myší, králíků, ovcí a koz, kdy při akutní infekci rovněž způsobuje potrat nebo porod slabých mláďat.

Tosoplasma má schopnost poněkud měnit chování svého hostitele (např. myš ztrácí plachost a pomaleji reaguje, což z ní dělá snadnější kořist), hovoříme o tzv. manipulační teorii. Má se za to, že i u člověka způsobuje podobné změny, např. snížený pud sebezáchovy, egoismus, sklon riskovat atd. Existují různé studie, které poukazují např. na vyšší výskyt některých psychických poruch u séropozitivních jedinců.

 

Zdroj: Klinická parazitologie psa a kočky, Vlasta Svobodová a kol., Brno 2013; Veterinární protozoologie, Karel Chroust, Brno 1998

O autorovi

Kateřina Branná

Kateřina Branná

Zajímavé články

Pomoc pro kočičky a buldočky

Pondělí je pro nás všechny hektický den. V pondělí také řešíme naléhavé pomoci, které se k nám přes víkend dostanou. Dnes jsme odeslali hned dva balíčky pomoci pro naše placaté kamarády ze Sdružení Buldočí naděje a druhý balíček pro kočičky do Kočičí oázy v Holubicích.

Užívejte s pejsky Štědrý den, ale pozor na otravu!

Vánoce jsou svátky míru, lásky, radosti a hlavně klidu. Proto si najděte chvilku v tomto Vánočním shonu k přečtení krátkého článku o případných rizicích podávání pochutin od Vánočního stolu Vašemu pejskovi. Na štědrovečerní tabuli a před Vánočním stromečkem se nachází spousty nebezpečných látek pro Vašeho pejska. Pojďme si o nich říci něco blíže.

Já, Kvído…

Jsem malý, černý a nosím červený obojek. Jsem jeden z nich a stále hledám. Co? To, co moji kamarádi. To, co všichni pejsci. Svoji milující rodinu, která mě bude chránit a která se mnou bude pomáhat. Kdo jsem? Přece Kvído…

Pomáháte s námi nákupem
na našem E-shopu.

Odznak kvido
Nahoru