Cantes Opavsko, canisterapie

Co je to vlastně canisterapie?

Pochází ze 2 slov : canis (pes) a terapie, což vlastně znamená „psí terapie.“

Canisterapeut může psem aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, učení se (mluvenou řeč, neverbální projevy atd.) ale i motoriku (chůzi, pohyb paží, rukou a prstů atd.. Formou terapie – po stanovení si cíle s klientem – lze úzce spolupracovat s logopedem, fyzioterapeutem, pedagogem, psychologem, ergoterapeutem, gerontologem, psychoterapeutem, zdravotním personálem atd. Canisterapii lze úspěšně zařadit do okruhu sociální rehabilitace. Naši pejskové dochází pravidelně k našim klientům, kterým zlepšují svou přítomností náladu, v postelích či na klíně je prohřívají a vůbec vnášejí trošku optimismu do jejich vesměs osamělého života. Klienti si je hladí, komunikují s nimi a dávají jim piškoty. U ležících přikládáme malé pejsky přímo k nim do lůžka. Jelikož pes má tělesnou teplotu o pár stupňů vyšší než člověk a u důchodců je teplota na některých místech ještě nižší, pejsek je příjemně prohřívá a při hlazení některým povolí křečovité sevření prstů a dlaně. Canisterapie má rovněž pozitivní vliv na zlepšení jejich nálady a sebevědomí -“někdo za mnou přišel, dám mu pamlsek, ještě můžu potěšit sebe a pejsky atd.” Někteří, co pejsky předtím nechtěli ani vidět, dnes si je hladí a jejich postoj a nálada se zlepšila. Pro pejsky je canisterapie především náročná psychicky (obejdou velký počet lidí – všechny, kdo si to přejí), proto musí dělat canisterapii především s radostí, aby je to bavilo. Provádíme též dle domluvy přednášky o chování pejsků a pravidlech soužití s pejsky s ukázkami ve školách pro děti.
Pro hodně klientů v domovech důchodců je canisterapeutický tým jedinou pravidelnou návštěvou zvenčí. Je nám potěšením, když při komunikaci a hlazení pejsků pookřejí, přestanou se nudit, opustí je deprese, začnou se pohybovat – zejména ruce, prsty a dlaně uvolní od spasmů (křečovitých sevření). Není divu, že se na nás velmi těší. Jsme pro ně návštěvou, která po nich nic nechce, naopak jim prostřednictvím pejsků dává porozumění, lásku, kterou potřebují, částečně jim pomáhá zlepšit jejich fyzické i psychické neduhy.

Cantes Opavsko

Je pobočným spolkem (dříve skupinou) občanského sdružení Cantes, které má nyní i další skupiny : Brno, Vysočina, Východní Čechy (dříve Polička).

Provádíme pravidelně canisterapii v Domovech důchodců v Budišově nad Budišovkou (od 2004),Vítkově (od 2008), Hlučíně (od 2007-2015), dále v LDN (od 2014)- Léčebně dlouhodobě nemocných Vítkov (nemocnice). Dále spolupracujeme se Seniorcentrem Litultovice u Opavy (od 2011). Od r. 2015-nově také návštěvy Mateřských školek v Budišově nad Bud. a Moravskoslezském Kočově.
Od srpna 2015 jsme začali navštěvovat i Domov důchodců Bílá Opava a také Charitní domov Opava a dále i Domov pro seniory Háj ve Slezsku-Smolkov
Od roku 2016 navštěvujeme Domov sv. Zdislavy Opava.
Nově také navštěvujeme Seniorcentrum Slavkov u Opavy.

Máte-li zájem nám finančně vypomoci dobrovolné příspěvky lze zasílat na naše číslo účtu : 1602610038 / 3030

Děkujeme!

Cantes Opavsko, canisterapie

Wolkerova 853
74901 Vítkov, okres Opava
cantesopavsko@centrum.cz
FB stránka: Cantes Opavsko

 

 

 

 

Wolkerova 853 74901 Vítkov, okres Opava
Cantes Opavsko, canisterapie
Cantes Opavsko, canisterapie
Cantes Opavsko, canisterapie
Cantes Opavsko, canisterapie
Cantes Opavsko, canisterapie

Pomáháte s námi nákupem
na našem E-shopu.

Odznak kvido
Nahoru