Kočky SOS Hodonín

Jsme zapsaný spolek (z.s.) založený za účelem péče o opuštěné kočky v Hodoníně a okolí. Naším hlavním cílem je snížení nárůstu populace nechtěných koček, čehož se snažíme dosáhnout především odchytem koček, následnými kastracemi a vracením vykastrovaných koček zpět do původních lokalit, kde jim zajišťujeme krmení. V současné době se takto staráme o přibližně 150 koček.

O dalších 60-80 koček (počet se neustále mění) pečujeme v našich soukromých bytech (tzv. depozitech) a snažíme se je prostřednictvím inzerce na internetu umístit do nových domovů.

Od roku 2005 do 30.4.2016 jsme nechali vykastrovat 2 398 koček a našli nový domov pro celkem 1 403 koček. Veškerou práci kolem koček vykonáváme v pěti lidech (máme 5 depozit) a s propagací, webovými stránkami, inzercí a vyřizováním e-mailové komunikace nám pomáhají další spolupracovnice.

Naše sdružení nedostává žádnou podporu od města Hodonín, veškeré náklady kryjeme z převážné části z dobrovolných příspěvků kočkomilné veřejnosti, dále pak ze sponzorských darů firem a občasných grantů nadací na ochranu zvířat.

Spolek můžete podpořit zasláním finančního příspěvku na č.ú.  177627810/0600.

FB stránky: Kočky SOS Hodonín

Děkujeme

 

695 01 Hodonín
Kočky SOS Hodonín
Kočky SOS Hodonín
Kočky SOS Hodonín

Pomáháte s námi nákupem
na našem E-shopu.

Odznak kvido
Nahoru