Městský útulek Děčín

Městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata v Děčíně byl zprovozněn v prosinci roku 2000. Útulek Děčín se stará nejen o zvířata nalezená v katastru obce Děčín, ale i o zvířata z mnoha dalších okolních obcí. O zvířata se zde stará parta zapálených nadšenců, kteří chápou své povolání jako poslání a zasvětili mu svůj život a volný čas, tráví  tu  i převážnou část víkendů a dovolených.

Pro umístění psů je zde připraveno celkem 33 prostorných venkovních kotců se zateplenými boudami a dřevěnými podlážkami. Jeden venkovní kotec s oploceným přírodním výběhem je upraven speciálně pro umístění koček.

Za dobu provozu prošlo útulkem již přes 11457 zvířat, z čehož mnoho zvířat našlo nový domov. Obsahem práce ošetřovatelů z útulku v Děčíně je nejen péče o zvířata v nouzi, ale také propagační a osvětová činnost.  Pořádají různé besedy a akce pro děti, kde je učí jak se mají chovat ke zvířecím kamarádům, jak o ně pečovat.

Nedílnou součástí od otevření útulku je i půjčování psů na venčení, které prospívá nejen venčitelům, ale i jejich svěřencům v socializačním programu.

Návštěvní dny:

pondělí:                 zavřeno (sanitární den)

úterýneděle:  9 – 12 a 13 – 17 hodin (po předchozí domluvě lze i mimo tyto hodiny)

 

Útulek můžete podpořit i finančním darem na účet číslo:

19-921402389/0800, var. symbol:  3410142321. Děkujeme!

Facebook – Městský útulek Děčín

 

 

Pod Chlumem 408, Děčín, 405 02
Městský útulek Děčín
Městský útulek Děčín
Městský útulek Děčín
Městský útulek Děčín
Městský útulek Děčín

Pomáháte s námi nákupem
na našem E-shopu.

Odznak kvido
Nahoru