Městský útulek pro psy Čápka Kroměříž

  • Městský útulek pro psy Čápka Kroměříž
  • Za Oskolí 2455/22 767 01 Kroměříž
  • 573 333 553

Útulek pro psy byl založen Městem Kroměříž v roce 1995. Najdete jej v bývalém hospodářském objektu živočišné výroby na ČÁPCE, na východním okraji Kroměříže, asi 400 metrů za Obchodní akademií. Útulek slouží hlavně městu Kroměříž ale také pro okolí (spádovou oblast). V minulých letech procházelo útulkem až 200 psů ročně.

Útulek hledá nové domovy pro opuštěné, zaběhnuté nebo týrané psy. Dalšími služby jsou například poradenství o výchově a výcviku psa nebo dočasné ubytování pejsků v psím hotelu.

Pejsky můžete chodit venčit v návštěvní hodiny ve všední dny  a soboty od 14 -17 a v neděli od 14-16 hodin.

Pokud máte zájem útulku finančně pomoci, můžete tak učinit pomocí účtu 183748205/0300 banka ČSOB a.s., variabilní symbol pro útulek: 11111.

Městský útulek pro psy Čápka Kroměříž
Za Oskolí 2455/22
767 01 Kroměříž

utulek.kromeriz@seznam.cz

FB stránka: Městský útulek pro psy Čápka Kroměříž

Za Oskolí 2455/22 767 01 Kroměříž
Městský útulek pro psy  Čápka Kroměříž
Městský útulek pro psy  Čápka Kroměříž
Městský útulek pro psy  Čápka Kroměříž

Pomáháte s námi nákupem
na našem E-shopu.

Odznak kvido
Nahoru