Útulek pro nalezené psy v Táboře

  • ÚTULEK PRO NALEZENÉ PSY V TÁBOŘE
  • Vápenná strouha, Tábor 390 02
  • 773 791 322

Útulek pro nalezené psy v Táboře (dále také jen „Táborský útulek“) byl zřízen v pronajatém prostoru Města Tábor počátkem roku 1994, ale ve správě soukromého majitele neprosperoval. To byl důvod, proč ho v roce 1999 převzaly Technické služby Tábor s. r. o. (dále také jen „TST“), které jsou až do současnosti jeho provozovatelem.

Útulek neprovádí odchyt zvířat, ani nepřijímá psy od soukromých osob. Psi odchycení městskou policií, jsou do útulku převezeni a buď jsou vyzvednuti původním majitelem nebo se jim začne hledat nový domov.

Útulek je na betonovém podkladě, což velmi přispívá k snadnému čistění útulku a podporuje obrus drápů psů. Útulek má potřebné zázemí, a to veterinární ambulanci se základním vybavením, prostorné skladovací prostory na krmivo, kuchyni k přípravě krmiva a sociální zázemí včetně sprchy.

Kotce jsou buď venkovní (17 + 5 karanténních), vybavené zateplenou boudou a dřevěnou podlážkou, na které mohou psi odpočívat. Kotce, u kterých je umožněn přístup do vytápěné budovy (10), jsou vybavené podlážkou, matrací či pelechem pro psa. Vnitřní karanténa je v budově a psi z těchto kotců (3) nemají přístup ven. Stejně je tomu ve veterinárním kotci (1), který je v oddělené části útulku. Je určen například pro porody fen nebo oddělení těžce nemocných zvířat.

Dále jsou v útulku dva výběhy, kde jsou buď umístěni velcí psi, nebo se zde nechávají psi z kotců vyběhat.

Každý pes stráví mimo kotec minimálně 20 minut denně a to buď na procházce, ve výběhu nebo v případě bezkonfliktnosti na dvoře útulku.

Při přijetí do útulku je pes zkontrolován, zda je fyzicky v pořádku, v dobré kondici a je nafocen. Dle velikosti a kvality srsti se umístí buď do vnitřní anebo venkovní karantény. V následujících pěti dnech se ověří, zda pes nemá značení, ošetřovatelky si získávají jeho důvěru a v případě potřeby ho prohlédne/ošetří veterinární lékař.

Útulek můžete finančně podpořit. Při zaslání finančního daru na účet číslo  700846349/0800, uvádějte jako variabilní symbol číslo 26. Tak poznají, že je dar určený pro pejsky z útulku. Děkujeme!

Facebook – Útulek pro nalezené psy v Táboře

NÁVŠTĚVNÍ DOBA ÚTULKU

Doba kdy můžete psy v útulku navštívit:

Po – Pá 1.3. – 31.10. 13:00 – 16:45
Po – Pá 1.11. – 28.2. 13:00 – 15:45
So, Ne celoročně 11:00 – 14:45
Svátky celoročně 11:00 – 14:45

VENČENÍ PSŮ Z ÚTULKU

Rádi uvítáme Vaši pomoc zejména při venčení psů v této době:

Po – Pá 1.3. – 31.10. 11:00 – 16:00
Po – Pá 1.11. – 28.2. 11:00 – 15:00
So, Ne celoročně 11:00 – 14:00
Svátky celoročně 11:00 – 14:00
Vápenná strouha, Tábor 390 02
Útulek pro nalezené psy v Táboře
Útulek pro nalezené psy v Táboře
Útulek pro nalezené psy v Táboře
Útulek pro nalezené psy v Táboře
Útulek pro nalezené psy v Táboře
Útulek pro nalezené psy v Táboře

Pomáháte s námi nákupem
na našem E-shopu.

Odznak kvido
Nahoru