Výživa psího sportovce

Sportovně a pracovně vytížení psí pomocníci mají jiné energetické nároky než mazlíčkové držení doma na gauči. Zvýšená potřeba energie u psů s vysokou fyzickou zátěží nemůže být řešena pouhým zvýšením denní krmné dávky. Vyšší příjem energie je totiž dosahován změnou složení v krmné dávce, typu krmiva s vyšší stravitelností, lepším energetickým zhodnocením podstatných živin a jejich správným poměrem.

Při stanovení optimálního množství dodané energie potravou se řídíme těmito ukazateli:

 1. Hmotnost psa
 2. Stupeň fyzické zátěže
 3. Rychlost pohybu
 4. Náročnost terénu
 5. Celková doba trvání a průběh fyzického zatížení
 6. Prostředí a vnější teplota

Značná škála činností ukazuje na ohromnou rozmanitost typů výkonů z hlediska spotřeby energie.

Kvalitu výkonu ovlivňuje a podmiňuje výběr vhodného krmiva, správné stanovení velikosti krmné dávky a doby jejího podání. Důležité je nejen uspokojení energetické potřeby psa, ale také volba zdrojů energie a správný objem krmné dávky. Vysoce zatěžovanému organismu je nutné dodávat kromě potřebné energie i dostatečné množství minerálních látek, vitamínů a stopových prvků. Aktivní psi potřebují v krmivu více proteinů, tuků a antioxidantů k neutralizaci volných radikálů a posílení imunitního systému. Energetické zdroje musí být lehce stravitelné, aby jejich trávení nezatěžovalo organismus a nebralo mu sílu, která je potřebná k podávání sportovních a pracovních výkonů. Krmivo musí umožnit rychlé obnovení sil a aktivity v období fyzické zátěže.

Kvalitní krmivo musí zajistit správnou přeměnu tuků nezbytných k rychlému získání energie, dostatečnou saturaci minerálií a vitamínů k předcházení jejich přechodného nedostatku, který může negativně ovlivňovat výkonnost vašeho psa. Při vysoké a intenzivní zátěži jsou vhodná krmiva s vyšším obsahem tuků (až 20%) a bílkovin (nejméně 28%). Pozor na falešná prohlášení obchodníků o kvalitě krmiva. 28% bílkovin ze sóji se určitě nerovná 28% kvalitních živočišných bílkovin. Při dlouhodobém vytrvalostním zatížení mají být využita krmiva s vysokým podílem bílkovin, pro zatížení nárazové krmiva s vysokým podílem tuků, pohotová energie totiž není získávána jako u lidí z jednoduchých cukrů, ale právě z tuků. Podíl vlákniny v krmivu by neměl být vyšší než 3%.

Vysoce zatěžovaný pes potřebuje kromě potřebné energie také zvýšené množství minerálních látek, vitamínů a stopových prvků.

Skupiny

Mezi základní skupiny fyzicky výkonných psů a typy fyzického zatížení řadíme:

 • Služební psi – psi používaní u policie, v armádě a v ozbrojených silách, jejichž výkon lze charakterizovat jako dlouhodobý se značnými výkyvy doprovázený soustavným napětím
 • Psi záchranářští a lavinoví –  jejichž zatížení je enormní jak po fyzické, tak zejména po psychické stránce často až na hranici sil
 • Psi hlídací a strážní – jejichž pohyb je sice omezen, ale stav tvářící se jako odpočinek je pouze jinou formou pozornosti a ostražitosti. Je třeba pomocí krmiva podporovat u těchto psů množství tuků a bílkovin potřebných pro termoregulaci v měnících se klimatických podmínkách.
 • Pastevečtí a ovčáčtí psi – dříve pracovali se zvířaty a jejich úkolem bylo udržet stádo pohromadě a chránit ho před šelmami. Nyní jsou využíváni spíše jako psi sportovní na agility či psi strážní.
 • Vodící psi – nevidomých a canisterapeutičtí psi jejichž služba pro postižené osoby je soustavná a nepřetržitá. Jejich práce je náročná zejména psychicky, jelikož je od nich požadována neustálá ostražitost a připravenost k úkonům. Musí soustavně vyhodnocovat extrémní množství vnějších podnětů a včas na ně klidně reagovat
 • Lovečtí psi – jsou vystavováni spíše nárazovým fyzickým zatížením, avšak velice intenzivním a rozmanitým.
 • Dostihoví psi – závodní chrti vydávají energii krátkodobě, ale s maximální intenzitou, kdy je požadována rychlá energie z pohotových zdrojů a rychlá regenerace.
 • Sportující psi – u nichž není výživa prostředkem k zajištění pouze základních fyziologických funkcí, ale podílí se na jeho vnitřních pocitech, náladě a chuti pro hru.
 • Saňoví psi – představují zcela specifickou skupinu, pro níž jsou charakteristické dva typy fyzické zátěže, a to sprinterský a vytrvalostní.

Kupte si kvalitu!

 • Kvalitní krmivo obsahuje lehce stravitelné zdroje energie
 • Dieta musí být velmi bohatá na proteiny a tuky v ideálním poměru 1,5 : 1
 • V kvalitním krmivu je obsah esenciálních mastných kyselin ve správném poměru, tyto kyseliny podporují zdravou energetickou kondici včetně kůže a srsti
 • Dobře vybraná strava posílí imunitu a snižuje únavu a opotřebení pohybového aparátu, orgánů, kůže či srsti
 • Antioxidační ochrana podporuje rychlé vzpamatování ze zátěže, drobných poškození z výcviku a zejména ze stresu, na který jsou psi velice citliví
 • Minerální látky by měly být v kvalitním krmivu v co nejdostupnější a nejvyužitelnější formě. Jejich spotřeba vzrůstá se stoupající potřebou energie.
 • Podíl vlákniny pro fyzicky zatížené psy by neměl přesahovat hodnotu 3%
 • Glukosamin a chondroitin ochraňuje aktivně zatěžované klouby

 

 

Zdroj: http://www.jakkrmit.cz/

O autorovi

Psí hvězda

Psí hvězda

Kolektiv redaktorů Psí hvězdy

Zajímavé články

Aby Vám pes neutíkal

Když psa přivoláváte, postavte se bokem směrem k němu. Zavolejte ho hlasitě ale přátelsky. Nikdo se nebude chtít vracet k někomu, kdo křičí. Chvalte ho okamžitě, co se na vás podívá a dá se do pohybu směrem k vám.

Hmotné dary Jezevčíkům v nouzi a Štefánkovi

Jezevčíkům v nouzi pomáháme prakticky od začátku našeho projektu. Víme, že jednorázová pomoc je dobrá, ale často neřeší akutní situaci. Rozhodli jsme se proto podpořit Jezevčíky věcmi, které akutně potřebují.

U veterináře včas aneb preventivní prohlídka seniora

Jeden rok Vašeho pejska nebo kočičky představuje mnohem delší životní období než je tomu u nás, lidí. Lidé chodí na preventivní prohlídku minimálně jednou do roka a stejně tak bychom na ni neměli zapomínat u našich domácích miláčků. Především jedná-li se o staršího jedince. Co by taková preventivní prohlídka měla zahrnovat?

Pomáháte s námi nákupem
na našem E-shopu.

Odznak kvido
Nahoru