Výživa psího sportovce

Sportovně a pracovně vytížení psí pomocníci mají jiné energetické nároky než mazlíčkové držení doma na gauči. Zvýšená potřeba energie u psů s vysokou fyzickou zátěží nemůže být řešena pouhým zvýšením denní krmné dávky. Vyšší příjem energie je totiž dosahován změnou složení v krmné dávce, typu krmiva s vyšší stravitelností, lepším energetickým zhodnocením podstatných živin a jejich správným poměrem.

Při stanovení optimálního množství dodané energie potravou se řídíme těmito ukazateli:

 1. Hmotnost psa
 2. Stupeň fyzické zátěže
 3. Rychlost pohybu
 4. Náročnost terénu
 5. Celková doba trvání a průběh fyzického zatížení
 6. Prostředí a vnější teplota

Značná škála činností ukazuje na ohromnou rozmanitost typů výkonů z hlediska spotřeby energie.

Kvalitu výkonu ovlivňuje a podmiňuje výběr vhodného krmiva, správné stanovení velikosti krmné dávky a doby jejího podání. Důležité je nejen uspokojení energetické potřeby psa, ale také volba zdrojů energie a správný objem krmné dávky. Vysoce zatěžovanému organismu je nutné dodávat kromě potřebné energie i dostatečné množství minerálních látek, vitamínů a stopových prvků. Aktivní psi potřebují v krmivu více proteinů, tuků a antioxidantů k neutralizaci volných radikálů a posílení imunitního systému. Energetické zdroje musí být lehce stravitelné, aby jejich trávení nezatěžovalo organismus a nebralo mu sílu, která je potřebná k podávání sportovních a pracovních výkonů. Krmivo musí umožnit rychlé obnovení sil a aktivity v období fyzické zátěže.

Kvalitní krmivo musí zajistit správnou přeměnu tuků nezbytných k rychlému získání energie, dostatečnou saturaci minerálií a vitamínů k předcházení jejich přechodného nedostatku, který může negativně ovlivňovat výkonnost vašeho psa. Při vysoké a intenzivní zátěži jsou vhodná krmiva s vyšším obsahem tuků (až 20%) a bílkovin (nejméně 28%). Pozor na falešná prohlášení obchodníků o kvalitě krmiva. 28% bílkovin ze sóji se určitě nerovná 28% kvalitních živočišných bílkovin. Při dlouhodobém vytrvalostním zatížení mají být využita krmiva s vysokým podílem bílkovin, pro zatížení nárazové krmiva s vysokým podílem tuků, pohotová energie totiž není získávána jako u lidí z jednoduchých cukrů, ale právě z tuků. Podíl vlákniny v krmivu by neměl být vyšší než 3%.

Vysoce zatěžovaný pes potřebuje kromě potřebné energie také zvýšené množství minerálních látek, vitamínů a stopových prvků.

Skupiny

Mezi základní skupiny fyzicky výkonných psů a typy fyzického zatížení řadíme:

 • Služební psi – psi používaní u policie, v armádě a v ozbrojených silách, jejichž výkon lze charakterizovat jako dlouhodobý se značnými výkyvy doprovázený soustavným napětím
 • Psi záchranářští a lavinoví –  jejichž zatížení je enormní jak po fyzické, tak zejména po psychické stránce často až na hranici sil
 • Psi hlídací a strážní – jejichž pohyb je sice omezen, ale stav tvářící se jako odpočinek je pouze jinou formou pozornosti a ostražitosti. Je třeba pomocí krmiva podporovat u těchto psů množství tuků a bílkovin potřebných pro termoregulaci v měnících se klimatických podmínkách.
 • Pastevečtí a ovčáčtí psi – dříve pracovali se zvířaty a jejich úkolem bylo udržet stádo pohromadě a chránit ho před šelmami. Nyní jsou využíváni spíše jako psi sportovní na agility či psi strážní.
 • Vodící psi – nevidomých a canisterapeutičtí psi jejichž služba pro postižené osoby je soustavná a nepřetržitá. Jejich práce je náročná zejména psychicky, jelikož je od nich požadována neustálá ostražitost a připravenost k úkonům. Musí soustavně vyhodnocovat extrémní množství vnějších podnětů a včas na ně klidně reagovat
 • Lovečtí psi – jsou vystavováni spíše nárazovým fyzickým zatížením, avšak velice intenzivním a rozmanitým.
 • Dostihoví psi – závodní chrti vydávají energii krátkodobě, ale s maximální intenzitou, kdy je požadována rychlá energie z pohotových zdrojů a rychlá regenerace.
 • Sportující psi – u nichž není výživa prostředkem k zajištění pouze základních fyziologických funkcí, ale podílí se na jeho vnitřních pocitech, náladě a chuti pro hru.
 • Saňoví psi – představují zcela specifickou skupinu, pro níž jsou charakteristické dva typy fyzické zátěže, a to sprinterský a vytrvalostní.

Kupte si kvalitu!

 • Kvalitní krmivo obsahuje lehce stravitelné zdroje energie
 • Dieta musí být velmi bohatá na proteiny a tuky v ideálním poměru 1,5 : 1
 • V kvalitním krmivu je obsah esenciálních mastných kyselin ve správném poměru, tyto kyseliny podporují zdravou energetickou kondici včetně kůže a srsti
 • Dobře vybraná strava posílí imunitu a snižuje únavu a opotřebení pohybového aparátu, orgánů, kůže či srsti
 • Antioxidační ochrana podporuje rychlé vzpamatování ze zátěže, drobných poškození z výcviku a zejména ze stresu, na který jsou psi velice citliví
 • Minerální látky by měly být v kvalitním krmivu v co nejdostupnější a nejvyužitelnější formě. Jejich spotřeba vzrůstá se stoupající potřebou energie.
 • Podíl vlákniny pro fyzicky zatížené psy by neměl přesahovat hodnotu 3%
 • Glukosamin a chondroitin ochraňuje aktivně zatěžované klouby

 

 

Zdroj: http://www.jakkrmit.cz/

O autorovi

Psí hvězda

Psí hvězda

Kolektiv redaktorů Psí hvězdy

Zajímavé články

Čokoláda, sladký jed

Dnes už je stále větší povědomí mezi lidmi, že čokoláda pejskovi do žaludku nepatří. A je to dobře, neboť zvláště hořká čokoláda je velmi toxická a může vážně poškodit zdraví vašeho zvířete.

Pomoc pejskům z množírny v Kojetíně

Množírny jsou třetím nejvýnosnějším byznysem nejen u nás, ale na celém světě. Nejhůře jsou na tom ale samotná zvířata, která jsou pro takové majitele pouze strojem na rození mláďat. Před čtyřicet takových pejsků se povedlo organizaci Russell Rescue zachránit.

Důchodečci v péči Psí cesty František prosí o pomoc

Psí cesta František se stará převážně o psí důchodce a pejsky s handicapem. Jeden z problémů, který pejsky v pokročilém věku trápí, je inkontinence. Proto potřebují větší zásobu savých podložek. My jim společně pomůžeme!

Pomáháte s námi nákupem
na našem E-shopu.

Odznak kvido
Nahoru